เป้าหมายของเรา

บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด (Caetus Technology Co., Ltd.) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีจิตใจที่เบิกบาน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของการแก้ไขปัญหา โดยมีเทคโนโลยีและแนวความคิดที่โดดเด่นเป็นหัวใจหลัก เราปรารถนาที่จะขอมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมแห่งยุคกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน โดยอาศัยความพากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยความจริงใจ

  • ทุ่มเทให้กับเรื่องสุขภาพและความสุขของผู้คนด้วยความซื่อสัตย์

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริบทของผู้ใกล้ชิดกับผู้บริโภค

  • ส่งมอบแนวคิดที่โดดเด่นคืนสู่สังคมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประวัติความเป็นมาของคะเอตัส

Caetus Technologyロゴ

คะเอตัส (Caetus) มาจากภาษาลาติน เป็นคำประสมระหว่าง “Caelum” ที่หมายถึงสวรรค์หรือสังคมกับ “Ventus” ที่หมายถึงสายลม
คะเอตัสหมายถึง การสร้างสรรเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนสายลมที่พัดพานำเอาความสดชื่นของอากาศบริสุทธ์มาสู่สังคมและการดำเนินชีวิตของผู้คน

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อ
บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด (Caetus Technology Co.,Ltd.)
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่กรุงโตเกียว :AKABISHI-II 8F , 4-1-30 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
ตัวแทนบริษัท
Hironaga Hashimoto ตัวแทนกรรมการ
ก่อตั้ง
21 มกราคม 2559
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านเยน
รายละเอียดธุรกิจ
วางแผนและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยในรูปแบบของการแก้ไขปัญหา
วางแผนและพัฒนา IoT และแอพพลิเคชั่นที่ดูแลเรื่องสุขภาพแบบดิจิทัล
สถานประกอบธุรกิจ
โตเกียว นาโกย่า เกียวโต
การเป็นสมาชิกในสถาบัน
สมาชิกของนาโนเซลลูโลสฟอรั่ม
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งญี่ปุ่น (สาขาโตเกียว)
สมาชิกของสภาการค้าแฟร์เทรดคอสเมติคส์
ทนายความที่ปรึกษา
คะนะอิ อากิระ (KANAI Akira) สำนักงานกฎหมายไดจิ (เนติบัณฑิตยสภาโตเกียวไดนิ)
ทนายความที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตร
สำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศเอจิ
ธนาคารที่ใช้ธุรกรรม
ธนาคารไอจิ ธนาคารนาโกย่า