เป้าหมายของเรา

บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด (Caetus Technology Co., Ltd.) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีจิตใจที่เบิกบาน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของการแก้ไขปัญหา โดยมีเทคโนโลยีและแนวความคิดที่โดดเด่นเป็นหัวใจหลัก เราปรารถนาที่จะขอมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมแห่งยุคกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน โดยอาศัยความพากเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยความจริงใจ

  • ทุ่มเทให้กับเรื่องสุขภาพและความสุขของผู้คนด้วยความซื่อสัตย์

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริบทของผู้ใกล้ชิดกับผู้บริโภค

  • ส่งมอบแนวคิดที่โดดเด่นคืนสู่สังคมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประวัติความเป็นมาของคะเอตัส

Caetus Technologyロゴ

คะเอตัส (Caetus) มาจากภาษาลาติน เป็นคำประสมระหว่าง “Caelum” ที่หมายถึงสวรรค์หรือสังคมกับ “Ventus” ที่หมายถึงสายลม
คะเอตัสหมายถึง การสร้างสรรเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนสายลมที่พัดพานำเอาความสดชื่นของอากาศบริสุทธ์มาสู่สังคมและการดำเนินชีวิตของผู้คน

คำทักทายจากตัวแทนบริษัท

บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด กำลังร่วมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมกับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆออกไปให้กับโลกอย่างจริงจัง ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบของบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมๆ เราจะส่งมอบคุณประโยชน์ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค
ในขั้นตอนแรกนี้ เรากำลังดำเนินโครงการทำเครื่องสำอางที่สามารถใช้งานได้ โดยมีแนวความคิดสร้างผิวหนังเทียมชั้นที่สามต่อจากผิวหนังชั้นหนังแท้และหนังกำพร้าให้กับมืออาชีพที่ต้องใช้งานผิวหนังอย่างหนัก ต่อจากนั้น ในโครงการเครื่องสำอางนี้ เราจะเฝ้าติดตามการใช้ประโยชน์ที่ “สมเหตุสมผล” ที่มีมากกว่าที่ใดๆ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ “สิ้นเปลือง” และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เรียบง่ายให้กับโลกด้วย ในอีกด้านหนึ่ง เราก็ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาแอพพลิเคชันที่นำเสนอวิถีใหม่ทั้งหมดในการรักษาพยาบาลด้วยตนเองและการรักษาพยาบาลแบบเคลื่อนที่ด้วย ต่อจากนี้ไป โปรดรอคอยผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเราด้วย

โทสะ โทคุฮิโกะ (TOSA Tokuhiko)
ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดของบริษัท

ชื่อ
บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด (Caetus Technology Co.,Ltd.)
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่กรุงโตเกียว : Uchiyama Building 6F, 1-15 Kanda JinboCho, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0051
สถานที่ทำวิจัย
บริษัท คะเอตัส เทคโนโลยี จำกัด
Nihonbashi Life Sciences Building B1F, 2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0023
ตัวแทนบริษัท
โทสะ โทคุฮิโกะ (TOSA Tokuhiko) ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ
ก่อตั้ง
21 มกราคม 2559
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านเยน
รายละเอียดธุรกิจ
วางแผนและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยในรูปแบบของการแก้ไขปัญหา
วางแผนและพัฒนา IoT และแอพพลิเคชั่นที่ดูแลเรื่องสุขภาพแบบดิจิทัล
สถานประกอบธุรกิจ
โตเกียว นาโกย่า เกียวโต
การเป็นสมาชิกในสถาบัน
สมาชิกของนาโนเซลลูโลสฟอรั่ม
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งญี่ปุ่น (สาขาโตเกียว)
สมาชิกของสภาการค้าแฟร์เทรดคอสเมติคส์
ทนายความที่ปรึกษา
คะนะอิ อากิระ (KANAI Akira) สำนักงานกฎหมายไดจิ (เนติบัณฑิตยสภาโตเกียวไดนิ)
ทนายความที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตร
สำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศเอจิ
ธนาคารที่ใช้ธุรกรรม
ธนาคารไอจิ ธนาคารนาโกย่า